วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารและคณะครูและ นักเรียน ร่วมรับรางวัล ผู้บริหาร  คุณครู  นักเรียนดีเด่น ในงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2563 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันวันกีฬาอนุบาลเอกชนสัมพันธ์ ณ สนามสุบิน พิมพยะจันทร์ 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียน เรียนพิเศษ เสาร์ เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็ก ณ สถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา  ในงานมีกิจกรรมมากมายและยังมีรางวัลไว้สำหรับเด็กๆทุกคนอีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้เชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้นมาร่วมประชุมเพื่อหารือ หรือทำความเข้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี15 ปีจากทางรัฐบาล นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละชั้นอีกด้วย

วันที่ 9 และ 10 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน และ กิจกรรมวันเด็ก มีการแข่งขันและละเล่น ภายในกิจกรรม ยังมีขนมและของรางวัลมากมายเพื่อให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรม

หมวดหมู่รอง