วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เข้าค่ายธรรม ณ โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

หมวดหมู่รอง