วันที่ 25 ธันวาคม 2562  ผู้บริหารคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม Christmas Day ณ ลานกิจกรรม ของโรงเรียน

วันที่4ธันวาคม2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมนั่งสมาธิเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9 

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ร่วมแต่งกายตามวิถีไทยในวรรณคดีร่วมเดินในขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร 

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรทางด้านการศึกษา(MI) ณ โรงแรมซันไรซ์ลากูน โฮเทลแอนด์กล์อฟ อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

 

the crystal cup 2019 เข้าร่วมแข่งขันชักกะเย่อรุ่นเยาวชน

หมวดหมู่รอง