วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 6 ม.ค. 65

เรื่อง  แรงและผลการออกแรงกระทำต่อวัตถุ

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 10 ม.ค. 65

เรื่อง  แรงผลักวัตถุ

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 20 ม.ค. 65

เรื่อง  แรงที่แม่เหล็กกระทำต่อกัน

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 31 ม.ค. 65

เรื่อง  อากาศรอบตัวเรา

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 3 ก.พ.65

เรื่อง  แรงกับการเคลื่อนที่ 

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 14 ก.พ.65

เรื่อง  แม่เหล็ก

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 24 ก.พ.65

เรื่อง พลังงานกับชีวิต

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 10 มี.ค.65

เรื่อง พลังงานกับชีวิต

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่ 14 มี.ค.65

เรื่อง แรงไม่สัมผัส

ผู้สอน คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg