วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 6 ม.ค. 65 

เรื่อง  มารู้จักดิน

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 10 ม.ค. 65 

เรื่อง  แรงผลักวัตถุ

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 13 ม.ค. 65 

เรื่อง  ชนิดของดิน

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 17 ม.ค. 65 

เรื่อง  ชนิดของดิน

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 20 ม.ค. 65 

เรื่อง  ชนิดของดิน

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 24 ม.ค. 65 

เรื่อง วัตถุรอบตัวเรา

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 27 ม.ค. 65 

เรื่อง ดินมีส่วนประกอบ

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 31 ม.ค. 65 

เรื่อง แสงและการมอง

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 3 ก.พ. 65 

เรื่อง ส่วนประกอบของดิน 1 

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 21 ก.พ. 65 

เรื่อง สมบัติการดูดซับน้ำของวัตถุ 

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 24 ก.พ. 65 

เรื่อง ทบทวนแสงเคลื่อนที่

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 28 ก.พ. 65 

เรื่อง  ทบทวนมองเห็นวัตถุ 1

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 3 มี.ค.65

เรื่อง  ทบทวนมองเห็นวัตถุ 2

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 7 มี.ค.65

เรื่อง  ทบทวนดินในท้องถิ่น

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 10 มี.ค.65

เรื่อง  ทบทวนดินในท้องถิ่น

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่ 14 มี.ค.65

เรื่อง  ทบทวนดินในท้องถิ่น

คุณครูผู้สอน  คุณครู ปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg