106422 0106421 0

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 31 พ.ค. 64

เรื่อง พยัญชนะและสระ

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 11 มิ.ย. 64

เรื่อง  我的小脸  (生词表)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 14  มิ.ย. 64

เรื่อง 我的小脸 (说一说)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 17  มิ.ย. 64

เรื่อง  我的小脸 (辨音联系)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 21  มิ.ย. 64

เรื่อง  我的身体 (生词表)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 6 )

วันที่ 2 ก.ค. 64

เรื่อง  我的身体(说一说)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 7 )

วันที่ 9 ก.ค. 64

เรื่อง 我的身体(辨音联系)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 8 )

วันที่ 16 ก.ค. 64

เรื่อง 我在唱歌 (生词表)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 9 )

วันที่ 23 ก.ค. 64

เรื่อง  我在唱歌(说一说)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 13 ส.ค. 64

เรื่อง  我在唱歌(辨音联系)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 20 ส.ค. 64

เรื่อง  我们在做游戏(生词表)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 23 ส.ค. 64

เรื่อง  我们在做游戏(说一说)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 13 ส.ค. 64

เรื่อง  生词表第一课到四课

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 14 )

วันที่  24 ก.ย. 64

เรื่อง  今天是几月几号

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 15 )

วันที่ 1 ต.ค. 64

เรื่อง  今天是星期天(生词表)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 

วิชาจีน ป.4  (ครั้งที่ 16 )

วันที่ 8 ต.ค. 64

เรื่อง  今天是星期天(说一说)

ครูผู้สอน ณัฐริกา  ทาประเสริฐ

 

 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg