วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 1 มิ.ย. 64

เรื่อง วันเดือนปีตามช่วงเวลาของปฏิทิน 1

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 2  มิ.ย. 64

เรื่อง วันเดือนปีตามช่วงเวลาของปฏิทิน 2

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 14 มิ.ย. 64

เรื่อง ช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 16 มิ.ย. 64

เรื่อง เวลาเเละการเรียงลำดับเหตุการณ์

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 25 มิ.ย. 64

เรื่อง เเบบทดสอบช่วงเวลาเเละการเรียงลำดับเหตุการณ์

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 6 )

วันที่ 1 ก.ค. 64

เรื่อง ประวัติความเป็นมาของตนเองเเละครอบครัว 1 

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 7 )

วันที่ 8 ก.ค. 64

เรื่อง ประวัติความเป็นมาของตนเองเเละครอบครัว 2 

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 8 )

วันที่ 15 ก.ค. 64

เรื่อง รดำเนินชีวิตในอดีตเเละปัจจุบัน  1 

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 9 )

วันที่ 22 ก.ค. 64

เรื่อง การดำเนินชีวิตในอดีตเเละปัจจุบัน 2

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 19 ส.ค. 64

เรื่อง สัญลักษณ์ของชาติไทย

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 2 ก.ย. 64

เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 16 ก.ย. 64

เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 23 ก.ย. 64

เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

วิชาประวัติศาสตร์  ป.1  (ครั้งที่ 14 )

วันที่ 30 ก.ย. 64

เรื่อง การทบทวนข้อมูลของตนเอง

ครูผู้สอน นางวิภาวรรณ  ทองมณี

 

 

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg