วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 20 พ.ค. 64

เรื่อง ประเภทของงานบ้านและประโยชน์ของงานบ้าน

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 27 พ.ค. 64

เรื่อง ประโยชน์ของเสื้อผ้าละเครื่องแต่งกาย

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 3 )

วันที่ 10 มิ.ย. 64

เรื่อง การพับผ้า

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 4 )

วันที่ 17 มิ.ย. 64

เรื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 5 )

วันที่ 22 มิ.ย. 64

เรื่อง การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 6 )

วันที่ 28 มิ.ย. 64

เรื่อง การแต่งกายด้วยตัวเอง

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 7 )

วันที่ 5 ก.ค. 64

เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่และสภาพอากาศ

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 8 )

วันที่ 12 ก.ค. 64

เรื่อง การดูแลเสื้อผ้า

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 9 )

วันที่ 19 ก.ค. 64

เรื่อง ขั้นตอนการแต่งกาย

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 10 )

วันที่ 9 ส.ค. 64

เรื่อง ความสำคัญของงานเกษตร

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 11 )

วันที่ 16 ส.ค. 64

เรื่อง ประเภทของงานเกษตร

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 12 )

วันที่ 30 ส.ค. 64

เรื่อง การนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 13 )

วันที่ 13 ก.ย. 64

เรื่อง เครื่องมือของงานเกษตรและวิธีการดูแลรักษา

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 14 )

วันที่ 20 ก.ย. 64

เรื่อง การดูแลรักษาพืชหรือต้นไม้

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 15 )

วันที่ 27 ก.ย. 64

เรื่อง การหยิบจับและของใช้ส่วนตัว

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

วิชาการงานอาชีพ ป.1 (ครั้งที่ 16 )

วันที่ 4 ต.ค. 64

เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน

ครูผู้สอน นางสาวจรินทร์ธร   สารตัน

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg