ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาเขียวจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภายนอกห้องเรียน มีประสบการณ์ตรงและได้ลงมือปฎิบัติจริง ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ จดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็ว

 

 

 

หมวดหมู่รอง