ผู้บริหารโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ได้มอบเงินธนาคารโรงเรียนให้แก่ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นเพื่อไปแจกกับเด็กๆที่ออมเงินธนาคารโรงเรียน