วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารและคณะครูและ นักเรียน ร่วมรับรางวัล ผู้บริหาร  คุณครู  นักเรียนดีเด่น ในงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์