พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 112

วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2563 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันวันกีฬาอนุบาลเอกชนสัมพันธ์ ณ สนามสุบิน พิมพยะจันทร์