วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2563 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันวันกีฬาอนุบาลเอกชนสัมพันธ์ ณ สนามสุบิน พิมพยะจันทร์