วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้เชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้นมาร่วมประชุมเพื่อหารือ หรือทำความเข้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี15 ปีจากทางรัฐบาล นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละชั้นอีกด้วย