วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียน เรียนพิเศษ เสาร์ เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็ก ณ สถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา  ในงานมีกิจกรรมมากมายและยังมีรางวัลไว้สำหรับเด็กๆทุกคนอีกด้วย