พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 128

วันที่ 9 และ 10 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน และ กิจกรรมวันเด็ก มีการแข่งขันและละเล่น ภายในกิจกรรม ยังมีขนมและของรางวัลมากมายเพื่อให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรม