วันที่4ธันวาคม2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมนั่งสมาธิเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9