วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ร่วมแต่งกายตามวิถีไทยในวรรณคดีร่วมเดินในขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร