พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 416

กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเดือนเมษายน 2562 จะมีคุณครูคอยหมุนเวียนสอน นักเรียนจะได้เรียน ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์