พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 173

 

ผู้แทนครูโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2562