วันที่5ธันวาคม2563

ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ร่วมตักบาตร ข้าสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป

เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวาระคล้ายวันพระราชสมภพ