ขอบคุณผู้ปกครองน้องพีวัชณ์ ป.1/2 มอบเจลล้างมือให้กับโรงเรียนเทพประสิทธ์วิทยา