วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2563 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดทัศนศึกษา ณ 

Pattaya Dolphinariumและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี

ขอบคุณผู้ปกครองน้องพีวัชณ์ ป.1/2 มอบเจลล้างมือให้กับโรงเรียนเทพประสิทธ์วิทยา

พ่นยุงลายในสถานศึกษา

หมวดหมู่รอง