พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 243

วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะครู นักเรียนร่วมเดินแจกใบปลิวรณรงค์เลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ของตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562