แสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครู โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาที่ได้รับรางวัลผู้บริหาร ครู และผู้สนับสนุน ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561