ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลครูและโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Private School Teacher Award 2019)และนักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ