ผู้บริหารสถานศึกษา

ไม่มีรูป

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันตรุษจีน ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศจีน