ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่ 10