แห่เทียนพรรษา ณ วัดถวิลศิลามงคล

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ 2562 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้นำเทียนพรรษา พุ่มสักการะ และปัจจัย ถวายที่วัด ถวิลศิิลามงคลเนื่องในวันเข้าพรรษา