พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 55

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี  ณ โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา