วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี  ณ โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา