วันที่17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันวิสาขบูชา