พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 152

โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนที่ลงเรียนซัมเมอร์ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เขาเขียว จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562