โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนที่ลงเรียนซัมเมอร์ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เขาเขียว จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562