พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 283

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ได้ไปพบปะพูดคุยและเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19