วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียน เรียนพิเศษ เสาร์ เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็ก ณ สถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา  ในงานมีกิจกรรมมากมายและยังมีรางวัลไว้สำหรับเด็กๆทุกคนอีกด้วย

วันที่ 9 และ 10 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน และ กิจกรรมวันเด็ก มีการแข่งขันและละเล่น ภายในกิจกรรม ยังมีขนมและของรางวัลมากมายเพื่อให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรม

วันที่4ธันวาคม2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมนั่งสมาธิเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  ผู้บริหารคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม Christmas Day ณ ลานกิจกรรม ของโรงเรียน

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรทางด้านการศึกษา(MI) ณ โรงแรมซันไรซ์ลากูน โฮเทลแอนด์กล์อฟ อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

 

หมวดหมู่รอง