พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 393

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมคริสมาสต์เพื่อให้นักเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเข้าใจกิจกรรมวันคริสมาสต์มากขึ้น ตรงตามตัวชี้วัดในวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้บริหาร ครู และนักเรียนจึงร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น