พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 40

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.๔ - ป.๖